Podatek od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki) dotyczy zysków z różnych źródeł, m.in. akcji, kryptowalut, dywidend i odsetek. Zasady jego obliczania różnią się w zależności od kategorii przychodów.

W tym artykule wyjaśnimy:

 • Jakie są 4 główne kategorie przychodów podlegających opodatkowaniu?
 • Jak obliczyć podstawę opodatkowania dla każdej kategorii?
 • Jakie są stawki podatku i gdzie wykazać je w zeznaniu podatkowym?

Jak obliczyć podatek od dochodów kapitałowych?

taxes

1. Przychody z akcji, CFD, ETF i innych instrumentów:

 • Przychodem jest kwota uzyskana z zamknięcia transakcji, przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczeniowy giełdy.
 • Kosztem uzyskania przychodu jest wartość zakupu odpowiedniej ilości najwcześniej nabytych akcji danego waloru (zasada FIFO), przeliczona po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczeniowy.
 • Strata może być odliczona w kolejnych latach podatkowych.
 • Przychód/koszt wykazuje się w PIT-38 w polach C22/C23 (lub C20/C21, jeśli otrzymałeś PIT-8c).

2. Przychody ze zbycia kryptowalut:

 • Przychodem jest wartość wszystkich transakcji sprzedaży w danym roku, przeliczona po kursie NBP z dnia poprzedzającego transakcję.
 • Kosztem uzyskania przychodu jest wartość wszystkich transakcji zakupu w danym roku, przeliczona po kursie NBP z dnia poprzedzającego transakcję.
 • Nie ma straty, ale można rozliczyć koszty z lat ubiegłych.
 • Przychód/koszt wykazuje się w PIT-38 w polach E34/E35.

3. Dywidendy:

 • Podatek wynosi 19%, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i odliczeniem podatku pobranego zagranicą.
 • Przelicza się na PLN po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania dywidendy.
 • Wykazuje się w polu G45 PIT-38.

4. Odsetki:

 • Zasady obliczania i stawka podatku są takie same jak dla dywidend.

Dodatkowe informacje:

 • Od wszystkich przychodów z zagranicy należy wypełnić PIT-ZG.
 • Należy rozliczyć wszystkie zamknięte transakcje z akcji, CFD, itp., a w przypadku kryptowalut – wszystkie transakcje.

Artykuł zawiera ogólne informacje. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Jeżeli korzystasz z naszych usług, wszystkie powyższe czynności wykonamy za ciebie.

Rozlicz podatek

Umów konsultację z doradcą podatkowym.

Jerzy Gaweł
Doradca Podatkowy (nr wpisu: 13760)