Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z formularza „eToro - Wyliczenie przychodów, kosztów i innych danych do PIT-38”

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sarego Finanse sp. z o.o. ul. Studencka 1/9, 31-116 Kraków, KRS: 0000395813, NIP: 6762449084; REGON: 12241814000000 (dalej: Administrator).

Administrator informuje, że

1. Państwa dane przetwarzane będą w celu zleconej usługi księgowo-podatkowej polegającej na sporządzeniu rozliczenia podatkowego, w szczególności wyliczenia danych niezbędnych do zadeklarowania podatku od zysków kapitałowych na deklaracji PIT-38 w zakresie w jakim dotyczą one operacji na rachunku eToro. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie koniecznym do zrealizowania wskazanej usług;|

2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres świadczenia na Państwa rzecz usług oraz po ich zaprzestaniu do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych;

4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem;

6. Przysługuje Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usług przez Administratora;

8. Z administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres contact@saregofinanse.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora